Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školení ruského komsomolu

26. 10. 2009

Stranícka škola RKZM(b)

            Tento príbeh sa začal ešte koncom minulého roka. Vtedy sa vedenie Komsomolu pripravovalo na riadny zjazd RKSM(b) a rozpracovávalo analýzy prekážok v práci. V rámci prípravy výročnej správy ÚV sa v nej uviedol bod o nedostatku vedúcich a organizátorských kádrov. Tento nedostatok sa vážne odráža na práci, spôsobuje mnoho ťažkostí. Ako však odstrániť tento problém? Vznikol preto nápad „straníckej školy“ – centralizovaného orgánu prípravy komsomolcov, kde by sa politicky aktívny kolektív vzdelával v rôznych smeroch, počnúc ideológiou a technickými parametrami zalamovania kníh a letákov končiac. „Straníckou“ sa nazvala nie preto, že by sa Komsomol rozhodol vystupovať ako strana, ale preto, aby podčiarkol spojitosť s boľševickými straníckymi školami.

Ôsmy zjazd RKZM(b) podporil myšlienku školy a prikázal novozaloženému ÚV po dobu troch mesiacov porozmýšľať nad zrealizovaním tejto myšlienky. Doteraz sa nepravidelne konali iba krajské ideologické semináre, na ktoré prichádzalo málo poslucháčov.

V apríli bol už vytvorený zoznam kurzov a predbežne menovaní aj vedúci. Rozhodlo sa, že škola prebehne počas piatich dní a po nej mal nasledovať ústredný letný tábor. Je to prekvapujúce, ale smerov zaradených do vyučovania sa objavilo mnoho. Tu je ich zoznam:

·          Antipropaganda

·          Výroba agitačno-propagandistických materiálov

·          Základy politológie

·          Ľavicové organizácie

·          Naša pozícia

·          Medzinárodné hnutie

·          Práca s nováčikmi

·          Žurnalistika

·          Ideologická príprava

·          Základy pracovného práva. Odbory

·          Základy administratívneho práva

·          Informačná bezpečnosť

·          Konšpirácia

 

Vtesnať také množstvo vedomostí do 5 dní sa ukázalo ako ťažká úloha. Museli sme orezať plány vyučovania, jeho časť preniesť do tábora a rozvrh dňa tak spraviť dosť nabitý. Systematická propagácia školy v radách komsomolcov, široká diskusia medzi funkcionármi okolo jej prípravy priniesli želaný výsledok – počet prítomných komsomolcov z rôznych krajov sa priblížil k polstovke, čo vôbec nie je zlé, prihliadnuc k mnohým ťažkostiam a nepríjemnostiam, ktoré ľudí neobchádzajú ani v lete. 

Po krátkom privítaní predsedu ÚV komsomolu s. Batova sa vyučovanie začalo základmi politológie. Prednášal predseda Ruskej komunistickej robotníckej strany – revolučnej strany komunistov Viktor Arkadijevič Tuľkin, osobitne pozvaný komsomolcami na prednášky. Politológia sa mnohým zdá nudná a na príťaž, ale bez ohľadu na to, boli hodiny pod vedením lídra ruských komunistov svižné a vtipné. Viktor Arkadijevič spolupracoval s poslucháčmi, komsomolcov vťahoval do výučby nielen ako poslucháčov ale aj ako aktívnych účastníkov. Boli im objasnené psychofyziologické príčiny niektorých ľudských reakcií, ukázané niektoré postupy polemiky a pod. Potom, v priebehu hodiny si decká mohli tieto postupy vyskúšať na cvičeniach a tréningoch, za účelom lepšej pripravenosti k ideologickému súboju s nepriateľom.

Ďalší predmetom bol seminár informačnej bezpečnosti. Komsomolci dostali predstavu o základných metódach ochrany informácii, bezpečnom web-surfingu, o spôsoboch šifrovaného presunu dát prostredníctvom rôznych programov. Rozprávanie prednášajúceho sprevádzala ukážka nevyhnutných návykov s pomocou počítača a projektora.

Ráno druhého dňa bolo venované agitácii a propagande. Spolupracovníci agitačného oddelenia ÚV prednášali komsomolcom o tom, ako čo najlepšie písať texty na plagáty a letáky a následne im bolo ukázané zalamovanie kníh a rôznych materiálov v programe Adobe InDesign. Po rozdelení do skupín si účastníci školy mohli v praxi vyskúšať zalamovanie na počítačoch v miestnosti. Po vyučovaní boli zástupcom regiónov rozdané, už pred tým vyrobené CD pracovníkmi agitačno-propagačného oddelenia, na ktorých boli programy zalamovania, clip-arty, kolekcia makiet a iné nevyhnutné materiály.

Tretí deň bol organizačným úsekom ÚV zorganizovaný aj menší tréning prípravy akcií. Účastníci boli rozdelení do skupín a dostali za úlohu simulovať svoju činnosť na rôznych verejných akciách. Tréning bol užitočný najmä pre neskúsených súdruhov, ktorí sú ešte stále akýsi „stratení“ a nedokážu z hlavy sformulovať svoje názory a vzťahy k spoločenským akciám všelijakých skupín a organizácii.

Štvrtý deň školy bol otvorený hodinou kontrapropagandy. Komsomolci sa dozvedeli o rôznych metódach vedenia propagandistickej vojny, výbere poslucháčov, spôsoboch vplyvu na rôzne sociálne skupiny, o osvojovaní si kontrapropagndistickej techniky. Hodina sa skončila menším tréningom, v ktorom sa komsomolci rozdelili na dve veľké skupiny. Jedna skupina sa mala vžiť do úlohy antikomunistov, druhá zastávala marxistické pozície. Nemusíme hovoriť, aký pútavý bol tréning a že získané vedomosti budú užitočné aj v každodennej agitačnej práci.

Ďalšou hodinou bola žurnalistika. Ako stranícka tak aj komsomolská tlač si vyžaduje prísun čerstvých, aktuálnych materiálov, v ktorých by sa súčasné udalosti doma aj vo svete rozoberali aj s pohľadu komunistov. Je isté, že nestačí oháňať sa výpočtom akcií a nestačia ani tradičné „ohováračské“ články, ktoré sú často napísané „kvákacím“ štýlom a prinášajú viac škody ako osohu.

Svojou tlačou sa komunisti musia snažiť obsiahnuť všetky oblasti života ľudí, aby každý bez rozdielu záujmov a záľub mohol u „červených“ nájsť niečo svoje. Aby sme zvýšili úroveň našich médií a ešte k tomu, aby sme vedeli rýchlo a na úrovni opísať  tie alebo iné udalosti, musia sa komsomolci naučiť zapisovať si malé poznámky o práve aktuálnych témach. Preto bola hodina žurnalistiky rozdelená na dve časti. Na začiatok bol vybratý ľubovoľný článok z pravicovej tlačovej agentúry (Lenta.ru), prebehla diskusia na tento článok, ktorej výsledkom bolo sformulovanie poznámok, pomocou ktorých by sme napísali naše stanovisko na danú tému. Potom boli účastníci rozdelení do skupín a každá skupina dostala za úlohu napísať krátku správu k vopred zadanej téme. Ako zdroj slúžili pravicové médiá. Môžeme dúfať, že po tejto hodine začnú súdruhovia z regiónov písať s väčšou ochotou materiály do straníckej a komsomolskej tlače.

Po obednej prestávke vedenie organizačnej časti ÚV zorganizovalo svojrázne testovanie vedomostí z normatívnych dokumentov Revolučného komsomolu. Cieľom skúšok bolo ukázanie, na akej úrovni sú vedomosti aktivistov a ich schopnosti v rôznych situáciách postupovať v súlade s programovým vyhlásením RKZM(b).

 
 

preložil: Artur Bekmatov

podpredseda SZM

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>